mandag 31. august 2009

læringsmål eller læringsutbytte?

Av: Svend Andreas

Hvilket ord skal en bruke når en snakker om mål for læringen?
 1. "læremål"
 2. "læringsmål"
 3. "læreutbytte"
 4. "læringsutbytte"
 5. ... andre ???
Jeg tror det er viktig å prøve å bruke samme terminologi for fagene ved en instusjon, og kanskje helst innenfor en hel sektor. Det er trolig lite fokus på navn (og innhold i selve formuleringene) i dag. Det er kanskje for tidlig å velge noe endelig, men dette er en viktig (om enn dog pirkete) diskusjon.

Undertegnede har ansvar for mange fag, og vil gjerne oppdatere dette begrepet på alle steder i alle fag slik at det blir konsistent. Noen setninger som vi typisk vil kunne skrive/si til studentene våre, illustrerer kanskje bedre behovet for et godt ord. I setningene under må X erstattes med term 1, 2, 3 eller 4 fra listen over:
 • "Det er viktig at du blir bevisst på hva som er X for denne leksjonen "
 • "Kryss ut i hvilken grad du mener at du har oppnådd X for denne leksjonen"
 • "Eksamen i dette faget tar utgangspunk i alle X"
 • "Dersom du kan si med hånden på hjertet at du har oppnådd X så bør det gå greit på eksamen"
 • "X for dette faget er"
 • "Leksjonen hadde et vanskelig X som går på bla bla bla. Derfor er det laget et forum som skal gjøre deg bedre i stand til å nå X"
 • "X for denne leksjonen er"
Prøv å lese setningene over med 1, 2, 3 eller 4 satt inn for X. Hvilket fremstår for dere som det beste valget av terminologi?

Til slutt noen spørsmål: Er det andre hensyn å ta? Hvordan tenker du om de 4 ordene? Er det flere ord en kan tenke seg brukt?

6 kommentarer:

 1. Ja, terminologien er vanskelig her, og naturlig nok et tilbakevendende tema.
  Problemet med å bruke læringsmål er at det vektlegger intensjonen med læringen mer enn hva som forventes av studenten i etterkant av gjennomført kurs. Det engelske ordet learning outcomes dekkes ikke av læringsmål, ordet kan på norsk oversettes med resultat, utgang, utfall, konsekvens og effekt - ord som beskriver "the way things turn out". Kanskje kommer vi unna det med å formulere "mål for læringsutbytte",men her er det vanskelig å bestemme noe godt fasitsvar, synes jeg.
  Men hvis vi skal indikere at vi er inne på noe nytt i tenkningen rundt formulering av mål for læring, der vi vektlegger hva studenten forventes å kunne etter endt kurs, mener jeg at vi må ha med et ord som peker på utbytte eller oppnådd resultat på en eller annen måte.

  SvarSlett
 2. Jeg må nok si meg enig med Torunn her. Jeg synes læringsutbytte fungerer bra som begrep her. Det sier noe om hvilke(t) utbytte(r) studentene skal ha av kurs / emner / oppgaver - altså: hva skal de sitte igjen med... av ferdigheter, kunnskaper og holdinger (...). Det er jo flytende overganger mellom alle begrepene egentlig - men min forståelse av begrepet knyttet til prosessen blir bedre med bruk av ordet "utbytte" eller "resultat..."

  SvarSlett
 3. Jeg går også for læringsutbytte. Det er et nytt ord og ikke minst det gir nytt innhold slik som Torunn sier om hva som er forventet av studenten skal kunne etter at modulen/faget er ferdig. Sammen skal vi, dvs student og lærerer, sørge for at det aktuelle læringsutbyttet nås.
  Læringsmål er alt for mye institusjons- og lærersentrert. Det er allerede et belastet ord. Vi må ha en nye begreper når vi skal tenke nytt slik som vi gjør nå.
  En kan forresten se forskjellige varianter rundt omkring på instituasjonene, f.eks i fagbeskrivelsene står det overskiften Læringsutbytte, men punktene som kommer under er de samme gamle læringsmålene.
  Jeg vil ha begrepet Læringsutbytte og hvert punkt under læringsutbytte skal formuleres med skikkelige aktive og gode verb.
  ja, jeg skjønner at dere som ivrer for betegnelsen læringsmål skal formulere disse med aktive verb som forklar, list opp, sammenlign, skill mellom etc. Men bruken av ordet mål synes jeg ikke er så forpliktende. Det er noe vi sikter mot, men ikke noe mer. Læringsutbytte derimot er noe vi kan love dersom vi (lærer og student) følger opplegget i faget til punkt og prikke. Stemmer ikk det?

  SvarSlett
 4. Jeg liker godt begrepet læringsutbytte ut fra at dette signaliserer noe mer forpliktende, aktivt og studentsentrert. Nytt begrep nå når vi tenker nytt er også et godt argument.

  Samtidig kan jo også læringsmål uttrykke hva læringsutbytte skal være, eller?

  Jeg har litt problemer med begrepet i praksis språklig sett i enkelte tilfeller, feks i disse eksempelene til Svend Andreas:

  1. "Læringsutbytte for denne leksjonen er" (det vil jo komme an på om opplegget følges til punkt og prikke. Det er ikke sikkert at man får dette utbyttet. Likevel forsvinner litt av poenget med begrepet om man skriver "ønsket" eller lignende foran...)

  2. "Eksamen i dette faget tar utgangspunk i alle læringsutbyttene" (språklig sett litt uvant)


  3. "Det er viktig at du blir bevisst på hva som er læringsutbytte for denne leksjonen " (her får jeg igjen behov for å skrive "ønsket" eller lignende foran begrepet, av samme årsak som eksempel 1.)

  4."Leksjonen hadde et vanskelig læringsutbytte som går på bla bla bla. Derfor er det laget et forum som skal gjøre deg bedre i stand til å nå læringsutbytte" (kan man snakke om et vanskelig utbytte?)


  Her passer begrepet bedre:
  5. "Kryss ut i hvilken grad du mener at du har oppnådd læringsutbytte for denne leksjonen"

  6. "Dersom du kan si med hånden på hjertet at du har oppnådd læringsutbytte så bør det gå greit på eksamen"

  SvarSlett
 5. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 6. LÆRINGSRESULTAT.
  På HIST-møte om studiekvalitet 15. sept 2009 brukte prof. Vidar Gunnild, NTNU, begrepet LÆRINGSRESULTAT som norsk ord for learning outcome.

  Jeg synes "resultat" er et bedre,mer positivt ladet ord enn "utbytte". Resultat er noe man kan forvente av en arbeidsinnsats.

  SvarSlett