fredag 4. desember 2009

Forelesningen, forberedelser og tilbakemelding


I helgen var jeg på kurs i universitets- og høyskolepedagogikk med danske Bjarne Herskin. Temaet var planlegging og gjennomføring av forelesningen. I ASSESS2010 bruker vi Biggs modell om ”constructive alignment” eller ”samstemt undervisning” i forhold til å planlegge undervisning på kursnivå. Herskins metode minnet meg om Biggs modell, men nå på forelesningsnivå, og den er absolutt en forlengelse av Biggs tankebane.
I forenklet versjon: Forelesningstimen ble brutt ned i en såkalt ”poenganalyse”. Hver undervisningstime bygges opp rundt ca 3-5 poenger. Et ”poeng” kan karakteriseres som forelesers forsøk på å nå forståelse hos studentene. Poenget bygges opp ved hjelp av ulike verktøy fra en verktøykasse (ikke ulikt ASSESS2010’s ide!) sortert i tre rom: eksempler, dialog og visuelle virkemidler. Forelesningens ramme:
1) Introduksjon og synkronisering av de tilstedeværende - gjerne gjennom en historie som fanger oppmerksomhet og som setter alle i en felles referanseramme for temaet som skal foreleses. Dette kaller jeg ”innsjekking til forelesning”.
2) Forelesning og poenger m/aktiviteter.
3)Avslutning: oppsummering av poengene, intro til neste tema og forberedelser. Eller ”utsjekking” som jeg vil kalle det. En forelesning kan med fordel kreve forberedelser av studentene. Siste del av foregående forelesning bør da introdusere temaet for studentene. Studentene jobber så med forberedelser som igjen blir gjenstand for ulik type tilbakemelding på neste forelesning. Og selvsagt – poengene i forelesningen kan da nås i dialog med studentene og gjennom deres forberedelser.
Dette opplegget er bygget på at studentene skal utvikle forståelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar