tirsdag 19. januar 2010

Finnes verktøy for medstudentvurdering i læringsplattformene?

Medstudentvurdering er en aktuell metode i studentenes læringsprosess. I prosjektet ASSESS-2010 prøvde vi ut medstudentvurdering i en innlevering i emnet ITL111 Digital kompetanse for lærere ved HiNT. Opplegget var at hver student skulle utvikle en flervalgstest for bruk i eget fag i skolen, og med bruk av pensum for å utvikle gode flervalgstester. Studenten skulle videre lage et notat med presentasjon av flervalgstestens innledning og seks utvalgte spørsmål fra flervalgstesten med faglig begrunnelse. Notatformen ble valgt fordi deltakerne brukte ulike læringsplattformer for å utvikle sine flervalgstester, og relevant tilgang til andre skolers læringsplattform er ikke lett å administrere. Notatformen ga også en klar avgrensning på oppgaven og muligheter til å begrunne de faglige valgene med spørmsålene.

Dette notatet skulle deretter gjøres tilgjengelig for en gruppe studenter for medstudentvurdering i kursets fronterrom ved HiNT. Poenget var at hver student skulle vurdere og gi tilbakemelding på minimum tre andre innleveringer slik at dette blir synlig for mottaker av tilbakemeldingen. Hvordan kan dette gjøres i Fronter?

En opplagt kandidat er verktøyet for innlevering i Fronter. Men i dette verktøyet har studentrollen bare innleveringsrettighet og du må ha lærerrettighet for å gi kommentarer til innleveringene. Innleveringsverktøyt i Fronter bør derfor videreutvikles slik at man kan velge å gi lese- og kommentarrettigheter fra medstudenter.

Vi måtte derfor opprette en ordinær arkivmappe "Innlevering flervalgstest" med undermapper for hver studentgruppe. Her fikk studentene skrivetilgang slik at de kunne legge ut sitt dokument. Jobben med oppretting av spesifikke arkivmapper til gruppene ble derfor et merarbeid for lærerne. Til vurderingsarbeidet var det oppgitt et sett med vurderingskriterier som studentene skulle bruke i sin medstudentvurdering. Vi anbefalte studentene å opprette et forum for å gi tilbakemeldingene, og flere grupper brukte dette verktøyet. Alternativt valgte noen grupper å legge ut sine tilbakemedlinger som worddokumenter.

Konklusjonen er at Fronter så langt ikke har spesifikke verktøy for å bruke medstudentvurdering i læringsprosessen, men at bruk av vanlige arkivmapper og forumverktøy kan gi en alternativ men litt tungvint løsning på dette behovet. Hvordan kan andre læringsplattformer bidra til gjennomføring av medstudentvurdering?

3 kommentarer:

  1. Våre erfaringer fra UiO er at folk stort sett bruker arkiv og diskusjonsforum i Fronter til denne type oppgaver på samme måte som dere beskriver. Kanskje andre har andre erfaringer som vi kan lære av? Hvis dere ønsker flere innspill kan det være en ide å ta diskusjonen også på Del og bruk: www.delogbruk.ning.com/group/fronter

    SvarSlett
  2. Ei løysing kan vere å opprette fronterdokument (type samskriving). Der kan ein kommentera på kvart avsnitt og skriva nye avsnitt om ein vil. Deler av avsnitta kan låsast. Ein treng heller ikkje gjera noko spesielt med skriverettar og tilgang. Lettast og kanskje mest praktisk.

    SvarSlett
  3. Ja, jeg er enig i at fronterdokument kan være et godt alternativ hvis det er relativt små og avgrensede studentarbeider som skal legges fram for medstudentvurdering. I vårt tilfelle var hvert dokument på 3-6 sider og med flere print-screen-bilder, og da er vi nok i kanten på hva funksjonaliteten og mulighetene i verktøyet fronterdokument kan tilby.

    SvarSlett