tirsdag 8. juni 2010

Læringsmål i mikro- og makro-perspektiv


Hele UH-sektoren er i gang med å planlegge for bruk av læringsmål. Nasjonalt er det nedsatt et prosjekt som skal forske på effektene av læringsmål med tanke på mobilitet og transparans internasjonalt. Følg denne lenken til Kunnskapsdepartementet for en nærmere innføring i prosjektet.

I vårt Norgesuniversitetsstøttede inter-institusjonelle prosjekt ASSESS2010 er vi fokusert på aktiv bruk av læringsmål i forbindelse med vurdering for læring. Læringsmål i vår sammenheng dreier seg om pedagogisk bruk av læringsmål - eller læringsutbytteformuleringer (LUF-er) som vi ynder å kalle det i prosjektet. Prosjektet skal utvikle en metode for å planlegg og gjennomføre undervisning med underveisvurdering og tilbakemelding i mellomstore og store klasser. I tillegg setter vi sammen en verktøykasse "Teacher's Toolbox" der forelesere kan inspireres av ulike verktøy de kan anvende i egen praksis. Prosjektarbeidet har lært oss at gode læringsutbytter er sentralt i arbeidet med god undervisning og derfor også viktig i forbindelse med tilbakemeldingsaktiviteter. Veien om grundig innføring i bruk (og formulering) av læringsmål har derfor vært spesielt nyttig i utviklingen av prosjektet. Følg gjerne med gjerne med på vår prosjektwiki: http://assess2010.wikispaces.com/ - og kom gjerne med innspill og gode råd til oss!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar