torsdag 10. juni 2010

Noen drypp fra ASSESS 2010-arbeidet


Når vi nå oppsummerer før sommeren ser vi at vi er godt i gang med formidlingen av resultater fra prosjektet:

1. FoU i praksis 10-11. mai 2010 - Nordisk konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga.
Robin Munkvold og Hugo Nordseth: Verktøy for medstudentvurdering i lærerutdanninga.

2. NUV-konferansen 2010, Stord 16-17. mars 2010
Svend Andreas Horgen, Bjørn Klefstad, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes, HiST: Er det mulig å lage gode, reliable og valide digitale tester med utgangspunkt i faglige læringsutbytter og en taksonomi?.

3. NUV-konferansen 2010, Stord 16-17. mars 2010
Sonja Ekker, Hugo Nordseth og Robin Munkvold , HiNT: Tools for peer assessment in an e-learning environment.

4. Synkron Nett 1:2010
Sonja Ekker, Hugo Nordseth og Robin Munkvold , HiNT: Gir lærern eller dine medstudenter best tilbakemelding. Synkron Nett er en NFF publikasjon.

5. SYNKRON NETT 2009
Prosjektomtale

6. Innlegg på diverse interne seminarer og konferanser, bla BI's årlige pedagogiske Inspirasjonsdag for forelesere 1.juni 2010, flere workshops for kursansvarlige og fagseminar for forelesere.

Og mer kommer, for nå er vi i avslutningen av pilotfasen!
GOD SOMMER!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar