tirsdag 8. juni 2010

Pedagogisk Inspirasjonsdag på BI - utlysning av midler


Hvert år arrangerer BI en pedagogisk insprasjonsdag for sine forelesere. Årest tema var læringsmål og pedagogisk bruk av It's learning (BI's nyimplementerte læringsplattform). ASSESS 2010's Svend Andreas Horgen hadde flere parallellsesjoner bla med fokus på bruk av digitale tester i underveisvurdering. Horgen og undertegnede hadde dessuten en sesjon der vi orienterte om ASSESS 2010 og spesielt "Teacher's Toolbox".
Utlysning av midler
Vi ønsker å engasjere flere forelesere i vårt arbeid med å utvikle effektive og gode tilbakemeldingsaktiviteter i store klasser og som en ledd i prosjektarbeidet lyste vi ut interne midler som BI-foreleserne kan søke på. 10.august er det frist for å søke disse interne ASSESS-prosjektmidlene som består av tre priser a 10.000 kroner. Samtidig håper vi at utlysningen vil føre til flere verktøy i Teacher's Toolbox. Se mer om Inspirasjonsdagen og utlysningen her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar