torsdag 11. juni 2009

Prosjektforum på Hell - viktig milepæl i boks


Nærmere 90 metodeelementer og 26 verktøy var vi i gjennom i løpet av workshopen - foruten ganske så mange retter fra Rica Hells rikholdige buffetbord ;-). Vi kom oss raskt inn i "flyt" og intensiver timer med engasjerende diskusjoner og erfaringsutveksling drev oss fremover mot målet: -en første skisse til en metode for underveisvurdering i store og mellomstore klasser. Det teoretisk/pedagogiske rammeverket var delvis på plass og hjalp oss til å plassere vår oppgave inn i et større bilde. Uten en god jobb med å formulere studentenes forventede læringsutbytte ("Intended learning outcomes" ref Biggs and Tang 2007)og en plan for hvordan læringsutbyttet skal dokumenteres (eksamen), er det vanskelig å drive god underveisvurdering... Metoden vår får derfor nødvendigvis noen bindinger opp mot læringsmål og eksamen. Biggs kaller denne måten å knytte kursets elementer sammen på for "aligned teaching", eller "samstemt" undervisning. Jeg tror vi har forankret metoden vår til et vel fundert pedagogisk rammeverk tilpasset studenter i høyere utdanning!
Anne :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar