torsdag 3. desember 2009

Hvordan ligger du an i faget?

Læringsutbytteformuleringer (LUF'er) er formuleringer som brukes for å kommunisere hva som er fokus i faget. Når man først har laget disse, er det fort gjort å gjøre en undersøkelse av hvordan studentene oppfatter at de ligger an.

For faget Internett og sikkerhet (6 studiepoeng) har jeg laget 34 læringsutbytteformuleringer. Mot slutten av inneværende semester laget jeg en frivillig undersøkelse. Studentene fikk spørsmålet "Hvordan ligger du an i forhold tilforventet læringsutbytte i faget?" og skulle vurdere dette for hver enkelt læringsutbytteformulering på en skala 1-6.

Ut fra svarene kunne jeg se hvilke tema som hadde mest behov for oppfølging/repetisjon, og den aktiviteten ble gjennomført siste undervisningsuken i semesteret.

Foruten at undersøkelsen hjalp meg til å få oversikt, ga den også en pekepinn til hver enkelt om hvordan de lå an i forhold til klassegjennomsnittet.

Alle LUF'ene i dette faget om Internett og sikkerhet er listet på assess-wiki.

1 kommentar:

  1. Hei Olav - LUF-ere var et bra begrep (litt koselig liksom). Har sansen for og tro på et slikt opplegg! En fin kartlegging for studenten og fint utgangspunkt for kalibrering av undervisningen!

    SvarSlett