onsdag 24. februar 2010

Kravspesifikasjon studentsystem


Hei - som lovet - her er et første forsøk på en kravspesifikasjon. Mye kan absolutt forbedres, men jeg synes det er viktig å få skissen ut da tiden er knapp! Velkommen med forslag!! - og husk at frist for SA er 28.2.

TEST-EKSEMPEL er Tema ”Læring” (ett tema av 14) i kurset Organisasjonsatferd (BI)

Utvikling av en kravspek til system for studentoppgave HIST
Utgangspunkt: 1 LUF av gangen – input til systemet er styrende for valget av verktøy.

I Input til systemet (dvs gitte rammer) – alternativer i parantes
1. LUF: ”kunne drøfte forholdet mellom erfaring og læring”
(alternative verb fra LO-verbliste . Men også synonyme verb?)
2. Eksamensform: skriftlig (muntlig, fagoppgave, hjemmeeksamen, Flervalgseksamen…?)
3. Eksamenstype: drøfting (redegjørelse, beregne, forklaring…?)
4. Klassestørrelse: 400 (20, 50, 100, 400)
5. Rom: plenumsauditorium (lab, virtuelt, grupperom)
6. Antall fasilitatorer: 1 lærer (flere lærere, studentassistenter, ingen)
7. Bruk av LMS: ja (nei, kombinasjon)

II Verktøykassa (dvs alle aktiviteter beskrevet utfra 10-20 tagger)
I en base finnes X-antall vurderingsaktiviteter/verktøy som alle er registrert og koblet sammen inn i systemet vha tagger. Vi har 13 aktiviteter foreløpig i prosjektet.
Verktøyene / Tilbakemeldingsaktivitetene lagres ala dette:
1. Flervalgstest med automatisert tilbakemelding:
a. 1-400 studenter
b. ingen fasilitatorer
c. aktuelle verb: XX YY ZZ
d. Ja til LMS ***
e. Passer til: Begrepsinnlæring, pugging, beregninger osv
f.

2. Medstudentrespons med vurderingskriterier og karakter
a. 1-400 studenter
b. 1 lærer før og etter
c. aktuelle verb: XX YY ZZ
d. Ja til LMS *
e. Passer til: erfaringsutveksling, lære av hevrandre, øve seg på vurdering
f.

3. Egenvurdering med vurderingskriterier
a. 1-400 studenter
b. 1 lærer før og etter
c. aktuelle verb: XX YY ZZ
d. Ja til LMS**
e. Passer til: øve seg på vurdering av eget arbeid, bruk av vurderingskriterier,
f.

4. Øvingsoppgave m/plenumstilbakemelding
a. 1-400 studenter
b. Ingen fasolitator
c. aktuelle verb: XX YY ZZ
d. Ja til LMS (fasit legges ut automatisk etter at øvingen er sendt inn)
e. Passer til:
f.

5. One-minute paper
a. 1-400 studenter
b. 1 lærer
c. aktuelle verb: XX YY ZZ
d. LMS *
e. Passer til: Refleksjon på egen læring, tilbakemelding til lærer
f.
*) = fungerer mer eller mindre godt

Verktøyene kan tagges bl a ved følgende begreper fra våre beskrivelser:
1. NAVN (på aktiviteten)
2. FORMÅL (den pedagogiske hensikten med aktiviteten)
3. BESKRIVELSE (av aktivitet)
4. EKSEMPLER PÅ BRUK (vår piloterfaring og andres erfaringer)
5. FORDELER (hvilke pedagogiske fortinn har metoden)
6. PASSER SAMMEN MED (hvilke andre typer aktiviteter passer den sammen med)
7. RESSURSBRUK (hva kreves av rom, tidsbruk lærer, materiell osv)
8. AWARENESS (hva skal vi være obs på med aktiviteten)
9. TIPS (diverse tips og gode råd for gjennomføring av aktiviteten)
10. REFERANSER (lenker og referanser til forsking og praksis)

III Output fra systemet (dvs en forslagsliste med aktiviteter)
Systemet kobler input med verktøyene og foreslår (output) relevante aktiviteter :
Input: Klassestørrelse (400) + ressurser (1 lærer) + verb i LUF (definere) +osv

1 kommentar:

  1. Jeg synes dette ble en forbedret skisse av INPUT-OUTPUT-modellen som vi startet på i januar på Hell. Dette blir mer konkret og kjøtt på beinet. Synes også de 10 punktene for "tagger" er bra. Er litt usikker på hvor "formell"/teknisk en slik kravspesifikasjon skal være? Bør den være enda mer prosess-styrt (vise hvordan elementene må stå i forhold til hverandre - illustrere med flytskjema el.?)
    Et innspill: Jeg mener verktøykassa må drille brukeren gjennom en kontrollsjekk på samstemt undervisning - eks. er LUF'er i samsvar med valgt eksamensform? Er valg av aktiviteter i samsvar med valgt eksamensform osv. Hvis nei - gå tilbake og juster lUF'er, eksamensform eller aktiviteter slik at du oppnår et samstemt undervisningsopplegg. Tror ikke verktøykassa kan "spytte ut" noen automatisert tilbakemelding her, men kanskje bevisstgjøre brukeren, slik at man selv må "krysse av" for at man har valgt aktiviteter i samsvar med eksamensform?

    SvarSlett