søndag 14. november 2010

Gratis konferanse om underveisvurdering og tilbakemelding i store klasser


Den 3. februar inviteres det til et åpent dagsseminar ved Handelshøyskolen BI i Nydalen, der erfaringsdeling fra ulike tilbakemeldings- og vurderingsaktiviteter står på programmet. Seminaret er åpent for alle som interesserer seg for studentaktive læringsformer og utfordringene knyttet til underveisvurdering i store klasser.
ASSESS 2010 er et FoU-prosjekt med samarbeidspartnere fra tre høyskoler: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Handelshøyskolen BI. Prosjektet er støttet av Norgesuniversitetet og er nå inne i en avsluttende dokumentasjonsfase. Den 3. februar er vi klare til å dele våre prosjekterfaringer med andre interesserte. I løpet av dagen skal vi formidle erfaringer fra 13 piloter om har testet ulike former for tilbakemeldingsaktiviteter – fra medstudentvurdering med rubrikkskjemaer til ulik bruk av automatiserte tester på læringsplattformen. Pilotene representerer ulike fagområder, klassestørrelser og verktøy, derfor tror vi overføringsverdien av prosjekterfaringene er stor.
Prosjektets mål har vært å utvikle og teste en metode for planlegging og gjennomføring av underveisvurdering i store klasser. Vi har tatt utgangspunkt i John Biggs teori om ”constructive alignment”, som vi har oversatt til ”samtstemt undervisning” på norsk. I tillegg har vi utviklet en verktøykasse med pedagogiske virkemidler og metoder - en ”Teacher’s toolbox”, som vil bli presentert på seminaret. Flere av pilotene blir lagt fram med det formål å dele – men også diskutere - erfaringer, tips og råd.
Mer informasjon om dagsseminaret og lenke til påmelding finner du på www.bi.no/assess2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar