tirsdag 7. september 2010

SOLO-taxonomien - en hjelp når læringsutbytter skal beskrives

I ASSESS 2010 er studenters læring sentralt. Prosjektet fokuserer på studentaktive læringsformer som inkluderer underveisvurdering og/eller tilbakemelding. I forbindelse med utvikling av pilotaktivitetene i prosjektet har vi jobbet med ulike modeller for hvordan studenter utvikler forståelse av ny kunnskap. John Biggs har utviklet en modell (en taxonomi) for å beskrive og klassifisere studenters utvikling av forståelse. Lenkene under gir gode beskrivelser (i tekst og bilde) av SOLO-taxonomiens innhold: John Biggs hjemmeside, Atherton's Learning&Teaching sider, og et Eksempel.

Kort fortalt står SOLO for Structure of Observed Learning Outcomes og beskriver fem nivåer av studentens forståelse: (1) Prestrukturelt, (2) Unistrukturelt, (3) Multistrukturelt, (4) Relasjonelt, og (5)Extended abstract. Nivåene beskriver kompleksiteten i forståelse der eksempelvis "prestrukturell" forståelse er svært lite utviklet og "extended abstract" beskriver en kompleksx forståelse av kunnskapsområdet. I praksis kan taxonomien vise seg å være et nyttig verktøy i planleggingen av undervisningsaktiviteter som bruker læringsutbytter for å beskrive hva studentene er forventet å lære. I noen emner er det nok med løsrevne faktakunnskaper, mens i andre emner er det nødvendig med relasjonell og kontekstuell forståelse.
mvh Anne:-)

PS1 En taxonomi er i følge Wikipedia "the practice and science of classification".
PS2 Blooms taxonomi er en tilsvarende taxonomi, men mer kognitivt orientert.
PS3 En rapport med erfaringer der SOLO-taxonomien er brukt for å vurdere studentoppgaver

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar