torsdag 20. august 2009

Skype, etherpad og samstemt undervisning


Skypemøtet med simultian samskriving av møtereferat ble en fin erfaring og fristet absolutt til gjentakelse!! Takk til alle positive og engasjerte prosjektdeltakere :-). I den foreløpige verktøykassa vår ligger 26 verktøy og venter på å bli beskrevet... Ideen om å beskrive verktøyenes bruksområde utfra verbene i læringsmålene (LO) er spennede. For eksempåel: - Skal studentene bli gode i å "analysere" (LO-verb) noe, må 1) eksamen (form og innhold) kunne dokumentere denne ferdigheten, og 2)undervisnings-og læringsaktivitetene i kurset må støtte studentene i "å analysere" dette "noe". Som del av læringsaktivitetene er underveisvurderingens oppgave å gi studentene tilbakemelding på om og hvor godt de mestrer å analysere aktuelle emne. Snakker om samstemt undervisning! Ha en fin dag! anne:-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar