fredag 27. august 2010

Modell-trening gjennom digitale tester


Øyvind Kvalnes ble med sin søknad ”Ethical Navigation” vinner av mini-pilotkonkurransen som ble utlyst på BI's årlige Pedagogiske Inspirasjonsdag. Konkurransen var ment å stimulere BI-forelesere til å utvikle tilbakemeldingsaktiviteter for storklasseundervisning, og er en aktivitet i FoU-prosjektet ASSESS 2010 – underveisvurdering i store klasser. Kvalnes sitt opplegg består i å trene studentene i en sentral modell i pensum - det ”etiske” navigasjonshjulet - gjennom å legge frem en rekke påstander som studentene må ta stilling til. Påstandene legges inn i en digital test på it’s learning som gir studentene personlig, men automatisert tilbakemelding på hva de har svart. Studentene kan ta testen så mange ganger de vil. Som et tillegg vil testene inneholde et fritekstfelt der studentene bes omformulere noen av påstandene. Tilbakemelding på disse vil skje gjennom at foreleser plukker ut relevante formuleringer og presenterer/diskuterer disse i plenum. Modelltreningen henger godt sammen med læringsmålet i kurset da hensikten med treningen er å gi studentene en god basiskunnskap før de senere i kurset skal løse etiske dilemmaer.

De øvrige vinnerne av prosjektmidler var Cecilie Asting med sitt opplegg for å trene studentene i å lese og forstå akademiske artikler, Nina Ronæs med sitt opplegg for rollespill (forhandlinger) i storklasse og Johannes Brinkmann med sitt opplegg for selvobservasjon og selvvurdering som pedagogisk virkemiddel gjennom hele kurset. En beskrivelse av disse aktivitetene vil bli inkludert i "Teacher's Toolbox" (ASSESS 2010).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar